ქოუჩინგი – მომავლის შექმნის ხელოვნება

2017 წლის 15 დეკემბერს ჩატარდა ლექცია, რომელსაც უძღვებოდა ეკატერინე ბაბუნაშვილი სერტიფიცირებული ქოუჩი და ბიზნეს ტრენერი

 (Erickson International, ICBT, ICP Centre), DISC-ის ლიცენზირებული სპეციალისტი, სპიკერი.  

 ლექციაზე განხილული იქნა შემდეგი თემები:

  • ქოუჩინგის არსი და გამოყენება
  • ტვინის ფიზიოლოგია – როგორ გვიშლის ხელს და გვეხმარება ჩვენი ტვინი მიზნების მიღწევაში
  • რატომ არის მნიშვნელოვანი სწორად ჩამოვაყალიბოთ მიზანი
  • მიზნების დასახვის ინსტრუმენტები და SMARTER შკალა