აწსუ–ს კურსდამთავრებულების მოხსენებები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა ქსელის ინიციატივით განახორციელა მორიგი აქტივობათა ციკლი,  კერძოდ 2018 წლის 21 თებერვალს საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის ფარგლებში პირველი კონსტიტუციის მიღებასთან დაკავშირებით მოხსენებები განახორციელეს, აწსუ-ს კურსდამთავრებულება: მადონა ბასილაძემ – საქართველოს სახალხო დამცველის წარმომადგენელმა და დავით ხვადაგიანმა – საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარმა.

სემინარს ესწრებოდნენ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები და კურსდამთავრებულები, რომლებმაც დიდი დაინტერესება გამოხატეს. მოხსენებები ძალიან ინფორმაციული და მნიშვნელოვანო იყო დამსწრე საზოგადოებისათვის.