დასაქმების ფორუმი და მასტერკლასი :  „როგორ მოვახდინოთ ეფექტური შთაბეჭდილება დამსაქმებელზე“.

აწსუ-ს კარიერული განვითარების სერვისის ინიციატივით  სს “კრედო ბანკი”-ს 

წარმომადგენლებმა და HR დეპარტამენტმა 2018 წლის 30 მაისს განახორციელეს აწსუ-ს სტუდენტებისათვის და კურსდამთავრებულთათვის დასაქმების ფორუმი და მასტერკლასი თემაზე:  „როგორ მოვახდინოთ ეფექტური შთაბეჭდილება დამსაქმებელზე?“.

შეხვედრის ბოლოს სტუდენტებმა და კურსდამთავრებულებმა გამოეხმაურენ სს “კრედო ბანკის” ვაკანსიებს.