დასაქმების ფესტივალი

2018 წლის 19 ოქტომბერს  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის ორგანიზებით დასაქმების ფესტივალი ჩატარდა. 

ღონისძიება მიზნად ისახავდა სამსახურის მაძიებლებისა და დამსაქმებლების დაკავშირებასა და დასაქმებაში ხელშეწყობას.