შეხვედრა უცხოელ სტუდენტებთან

2018 წლის 4 დეკემბერს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა მხარდაჭრისა და განვითარების სამსახურმა შეხვედრა გამართა აწსუ-ს მედიცინის ფაკულტეტის სხვადასხვა საფეხურის სტუდენტებს. შეხვედრაზე განიხილეს უცხოელი სტუდენტების სასწავლო პროცესთან და სტუდენტურ ცხოვრებაში ჩართულობასთან დაკავშირებული საკითხები. ასევე სტუდენტები გაეცვნენ ომბუდსმენის საქმიანობას და ფუნქცია მოვალეობებს.

სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის შეხვედრის ძირითადი მიზანი იყო აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უცხოელი სტუდენტების საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში აქტიური ინტეგრაციის ხელშეწყობა.