შეხვედრა იუსტიციის სასწავლო ცენტრის წარმომადგენლებთან

სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის ინიციატივით სტუდენტთა კარიერული ზრდისა და განვითარების მიზნით აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019 წლის პირველ აპრილს მოწვეულ იყვნენ იუსტიციის სასწავლო ცენტრის წარმომადგენლები, რომლებმაც სტუდენტებს მიაწოდეს ინფორმაცია მათ მიერ განხორციელებადი პროექტის შესახებ. სტუდენტებს საშუალება მიეცათ კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაეგოთ ინფორმაცია პროექტის დეტალების შესახებ.

აღნიშნულმა ღონისძიებამ დიდი დაინტერესება გამოიწვია სტუდენტებში.