ტრენინგი : ,,მცენარეთა დაცვის ინტეგრირებული მეთოდები, პესტიციდები “.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითრების სამსახურის კარიერული განვითარების სერვისის და ტუტორთა ჯგუფის ინიციატივით 2019 წლის 12 აპრილს ჩატარდა ტრენინგი აგრარული გაკულტეტის სტუდენტებისათვის თემაზე: „მცენარეთა დაცვის ინტეგრირებული მეთოდები, პესტიციდები“. ტრენინგზე დასწრების შესაძლებლობა ქინდა ნებისმიერ მსურველს და დაინტერესებულ პირს.

ტრენინგმა სტუდენტებში დიდი დაინტერესება  გამოიწვია.