დათო ტურაშვილი – ,, ქართული საზოგადოების ისტორია კულტურა”.

2019 წლის 27 ნოემბერს  სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვიტრების სამსახურის კურსდამთავრებულთა ქსელის ორგანიზებით კურსდამთავრებულებს და სტუდენტებს შეხვდა დათო ტურაშვილი, რომელმაც ისაუბრა საქართველოს ისტორიაზე და კულტურაზე. ღონისძიებაში ასევე აქტიურად იყვნენ ჩართულები აწსუ-ს კურსდამთავრებულები.

ღონისძიების უმთავრესი მიზანი იყო კურსდამთავრებულების ჩართულობის და კავშირის გაღრმავება უნივერსიტეტთან ასევე სტუდენტებში ინფორმაციულობის ამაღლება უნივერსიტეტში მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების შესძლებლობების შესახებ.