ვორქშოპი :,, სამუშაოს ძებნის ტექნიკა და პროფესიული ორიენტაცია”.

2019 წლის 28 მაისს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის, კარიერული განვითარების სერვისმა ჩაატარა ვორქშოპი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის. ვორქშოპის მიზანი იყო სტუდენტთა კარიერული განვითარების ხელშეწყობა.

ვორქშოპი ჩატარდა ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ტუტორთა ჯგუფის ინიციატივით.