სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების დასაქმება.

სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის ჩართულობით 2019 წლის 7 ნოემბერს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივესიტეტში სს „საქართველოს ბანკის“ წარმომადგენლებმა სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების მიზნით ჩაატარეს გასაუბრება. სს „საქართველოს ბანკის“ წარმომადგენლება შეარჩიეს დასაქმების შემდგომი ეტაპისათვის რამოდენიმე კანდიდატი.