ტრენინგი:,, მიზნების ძალა კერიერის მართვაში “.

2019 წლის 20 ნოემბერს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: „მიზნების ძალა კარიერის მართვაში“. ტრენინგი ჩატარდა სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურისა და პედაგოგიური ფაკულტეტის მხარდაჭერით. ტრენინგის მიზანი იყო სტუდენტებში კარიერული უნარების გაღრმავება და განვითრება.