შეხვედრა სს „საქართველოს ბანკის“ წარმომადგენლებთან

2019 წლის 27 სექტემბერს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითრების სამსახურმა სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა კარიერული ხელშეწყობის მიზნით უმასპინძლა სს „საქართველოს ბანკის“ წარმომადგენლებს. სტუდენტებს და კურსდამთავრებულებს სს „საქართველოს ბანკის“ თანამშრომლებმა გააცნეს მიმდინარე ვაკანსიები. ვაკანსიებით დაინტერესებულ პირებს შემდგომი დასაქმების პერსპექტივით ჩაუტარდათ გასაუბრება.