არჩევნების ფუნქცია და მნიშვნელობა

2020 წლის 26 ოქტომბერს კურსდამთავრებულთა ქსელის ორგანიზებით ჩატარდა დისკუსია ,, არჩევნების ფუნქცია და მნიშვნელობა”.განიხილეს შემდეგი საკითხები:

რატომ ვატარებთ არჩევნებს?
როგორ მუშაობს საარჩევნო სისტემები?
რატომ უნდა ვიზრუნოთ საარჩევნო პოლიტიკაზე?
რატომ უნდა მივიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა?

ონლაინ შეხვედრის მომხსენებელი, კონსტიტუციონალისტი – ვახუშტი მენაბდე;