აწსუ-ს სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა სტაჟირება/დასაქმება და პროფესიული ზრდა TBC ბანკში

 აწსუ-ს სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა სტაჟირება/დასაქმება და პროფესიული ზრდისათვის 2021 წლის 18 მაისს zoom-ის პლატფორმის მეშვეობით ჩატარდა ვებინარი ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების მიზნით.

ვებინარი ჩაატარესთიბისი ბანკის გამოცდილმა სპიკერებმა:

გვანცა მურღვლიანი – ადამიანური კაპიტალის განვითარების ხელმძღვანელი;

ლევან ნოზაძე – დეველოპმენტის ლეგიონის ლიდერი;

ალექსანდრე მაყაშვილი – ბრენდის ანალიტიკის ლიდერი;