აწსუ-ს ტუტორთა შეხვედრების ციკლი

2020-2021 სასწავლო წლის აწსუ-ს ტუტორებმა ტრადიციულად გაცნობითი სახის შეხვედრები ჩაატარეს პირველი კურსის სტუდენტებთან.

ყველა შეხვედრა ჩატარდა დისტანციურად, ონლაინ პლატფორმის MC Teams-ის მეშვეობით. ტუტორები პროგრამების მიხედვით შეხვდნენ პირველი კურსის სტუდენტებს, სადაც სტუდენტები გაეცნენ საუნივერსიტეტო სევრვისებს და ასევე ინფორმაცია მიიღეს უნივერსიტეტში არსებული ონლაინ რეურსების შესახებ.