დისკუსია– ციფრული ტექნოლოიები დღევანდელ რეალობაში

2020 წლის 15 მაისს ჩატარდა ლილი ფულარიანის (ციფრული კომუნიკაციების სპეციალისტი) ონლაინ დისკუსია . გაგვიზიარა თავის ცოდნა და გამოცდილება ციფრულ ტექნოლოგიებზე, ასევე  გვესაუბრა თუ რა ადგილი უკავიათ დღეს ქალებს ტექნოლოგიებში და რატომ არის საჭირო ქალების ჩართულობა ამ მნიშვნელოვან სფეროში.