ვებინარი:,, როგორ გავიაროთ ონლაინ გასაუბრება წარმატებით “.

2020 წლის 10 აპრილს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითრების სამსახურის კარიერული განვითარების საერვისმა ჩაატარა ვებინარი თემაზე: როგორ გავიაროთ ონლაინ გასაუბრება წარმატებით.

ვებინარმა დიდი დაინეტრესება გამოიწვია აწსუ-ს სტუდენტებში და კურსდამთავრებულებში.