მასტერკლასი :,,ეფექტური რეზიუმეს და სამოტივაციო წერილის ფორმატი“.

2021 წლის 7 თებერვალს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურიის ორგანიზებით ჩატარდა მასტერკლასი  თემაზე : ,,ეფექტური რეზიუმეს და სამოტივაციო წერილის ფორმატი“.

მომხსენებელი: ანა ტყეშელაშვილი სტუდენტთა კარიერული განვითარების სპეციალისტი

შეხვედრაზე განხილული იქნა შემდეგი საკითხები:

  • რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რეზიუმეს  და სამოტივაციო  წერილის შექმნის პროცესში;
  • რას გულისხმობს სწორად შედგენილი  რეზიუმე და სამოტივაციო წერილი?
  •  რას აქცევს დამსაქმებელი ყველაზე დიდ ყურადღებას, როდესაც ჩვენს რეზიუმეს და სამოტივაციო წერილს განიხილავს;
  •  რეზიუმეებისა და ავტობიოგრაფიების გავრცელების თანამედროვე პლატფორმები;
  •  LinkedIn-ის უპირატესობები დამსაქმებელთან კომუნიკაციის პროცესში;
  • LinkedIn-ის მექანიზმები დასაქმებს პროცესში;