საინფორმაციო, გაცნობითი შეხვედრა უცხოელ სტუდენტებთან

2021 წლის 12 ივნისს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურმა გამართა საინფორმაციო სახის შეხვედრა უცხოელ სტუდენტებთან. შეხვედრისას სამსახურმა სტუდენტებს გააცნო კარიერული განვითარების ახალი შესაძლებლობები, ასევე აცნობა უნივერსიტეტში მიმდინარე ტრენინგების, სემინარების და ვორქშოპების შესახებ. გააცნო ტუტორთა აქტივობის შესახებ და მოუწოდა აქტივობაში მონაწილეობის შესახებ. სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურმა მიაწოდა ინფორმაცია უნივერსიტეტში მიმდინარე პროექტების შესახებ და მოუწოდა მონაწილეობისაკენ.

დასასრულს შეხვედრა გაიმართა კითხვა-პასუხის რეჟიმში და სამსახურმა გამოავლინა სტუდენტთა საჭიროებები.

შეხვედრა წარიმართა ინგლისურ ენაზე.