სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა დასაქმება .

2020 წლის 24 თებერვალს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურმა, სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა კარიერული მხარდაჭეირსა და განვითარების მიზნით უმასპინძლა პროკრედიტ ბანკის ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის წარმომადგენლებს.

პროკრედიტ ბანკმა სტუდენტებს და კურსდამთავრებულებს შესთავაზა ვაკანსიები და სტაჟირების პროგრამაში ჩართვა. ბანკის წარმომადგენლებმა ჩაატარეს გასაუბრება  და მოახდინეს კანდიდატთა შერჩევა, რომლებიც 2 მარტიდან დასაქმდებიან და გაივლიან სტაჟირებას პროკრედიტ ბანკში.