ტრენინგი – ,,ეფექტიანი გუნდური მუშაობა “.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2021 წლის 14 ივნისს British Council-ის მიერ ინიცირებულ პროექტ „შემოქმედებითი ნაპერწკლის“ ფარგლებში ჩართულ ინგლისის პარტნიორი ორგანიზაცია STEAMhouse-ის ტრნეტების მიერ აწსუ-ს სტუდენტებისათვის ინგლისურ ენაზე ჩატარდა ტრენინგი:.. ეფექტიანი გუნდური მუშაობა”.