ტრენინგი- ეფექტური გასაუბრების ტექნიკები

აწსუ-ს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის მიერ 2021 წლის 8 ივლისს ჩატარდა ტრენინგი: “ ეფექტური გასაუბრების ტექნიკები”.

ტრენინგს ჩაატარა მოწვეულმა სპიკერმა ნუგზარ კოხრეიძემ, პიროვნული განვითარების ქოუჩი, ტრენერი და ფსიქოლოგ კონსულტანტი, სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბის “თაობათა დიალოგის” თანადამფუძნებელი და თავმჯდომარე.

შეხვედრა გაიმართა Microsoft Teams  პლატფორმის მეშვეობით.