ტრენინგი- ,,კარიერული ზრდის ტექნიკები”.

პირადი კარიერის დაგეგმვა დაგეხმარებათ მიზნების, ღირებულებების და უნარების განსაზღვრაში. მიუხედავად იმისა, ახლა იწყებთ სამუშაოს ძებნას თუ უკვე დასაქმებული ხართ და პოზიციის გაუმჯობესება გსურთ, კარიერული ზრდის გეგმის ქონა არის ყველაზე საიმედო გზა თქვენი კარიერული წინსვლისათვის.

2021 წლის 21 ივნისის სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის ინიციატივით ჩატრდა ტრენინგი:,,კარიერული ზრდის ტექნიკები”.ტ

ტრენინგი წარიმართა ინგლისურ ენაზე ონლიან ფორმატში MC Teams პლატფორით .

მომხსენებელი: მოწვეულმა სპიკერმა ნუგზარ კოხრეიძემ, პიროვნული განვითარების ქოუჩი, ტრენერი და ფსიქოლოგ კონსულტანტი, სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბის “თაობათა დიალოგის” თანადამფუძნებელი და თავმჯდომარე.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8YeznJ0ve0aW_6jCYRmcprZrrOoQCiJPr1zS42IbQgtUOVhIWjVHUFY2UlVKQ1hYOUZINjhFQk9YVS4u