ტრენინგი- ,,რეზიუმეს და სამოტივაციო წერილის ტექნიკები .”

მნიშვნელოვანია, გქონდეთ პროფესიონალური რეზიუმე, რომელიც ადვილად იკითხება და წარმატებით გამოკვეთს თქვენს უნარებსა და გამოცდილებას, მაგრამ რეზიუმეს შექმნისას დარწმუნდით რომ სწორად ამახვილებთ ყირადღებას თქვენი პროფესიული საქმიანობის შესაბამისად.

აწსუ-ს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის მიერ 2021 წლის 15 ივნისს ჩატარდა ტრენინგი: ,,რეზიუმეს და სამოტივაციო წერილის ტექნიკები .”

ტრენინგს ჩაატარა მოწვეულმა სპიკერმა: ნუგზარ კოხრეიძემ, პიროვნული განვითარების ქოუჩი, ტრენერი და ფსიქოლოგ კონსულტანტი, სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბის “თაობათა დიალოგის” თანადამფუძნებელი.

ტრენინგი წარიმართა ინგლისურ ენაზე ონლ5 იან ფორმატში MC Teams პლატფორით.