ქოუჩინგი კარიერული წარმატებისთვის 

2020 წლის 26 ოქტომბერს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურმა აწსუ-ს სტუდენტთა და კურსდამთავრებულებულთა კარიერული ზრდის და მხარდაჭერის მიზნით ჩაატარა შეხვედრა თემაზე: „წარმატებული კარიერის დაგეგმვა“

ქოუჩინგი ჩაატარა სტუდენტთა მხარდაჭერისა და გავითარების სამსახურის, კარიერული მხარდაჭერის სერვისის კოორდინატორმა ანა ტყეშელაშვილმა.