აწსუ მედიცინის ფაკულტეტი/ ATSU Faculty Of Medicine

დიმ დენის უჩე ჩუკვე – 2020 წელს დაამთავრა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის დიპლომირებული მედიკოსის პროგრამა, იგი განსაკუთრებული აქტიურობით გამოირჩეოდა კლინიკური კომპონენტების განხორციელების პროცესში. საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ დენისი დიპლომისშემდგომ საქმიანობას საქართველოში აგრძელებს თერჯოლაში, იმერმედის გადაუდებელი მედიცინის დეპარტამენტში უმცროსი ექიმის პოზიციაზე. 

Dim Dennis Uchechukwu – Graduated from Akaki Tsereteli State University, Faculty of Medicine, one-cycle English structured educational program “Medical Doctor” in 2020. He was actively involved in the implementation of clinical components. After finishing his educational program, Dennis continues his postgraduate activities in Georgia, currently he works in a multidisciplinary group as a junior doctor in the ICU department at Imermedi Terjola and is preparing for his residency program.