აწსუ მედიცინის ფაკულტეტი/ ATSU Faculty Of Medicine

დაჰი ალი ფარუქ დაჰი 2014-2020 წლებში სწავლობდა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე, ინგლისურენოვანი ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის ‘’Medical Doctor’’ წარმატებით დასრულების შემდეგ ის ავლენდა იმ დამოკიდებულებებს, რომელიც საჭიროა პაციენტთა დახმარების მაღალი სტანდარტის მისაღწევად; დაჰი ალი ფარუქ დაჰი დაბრუნდა ერაყში აღიარების გამოცდის ჩასაბარებლად და მუშაობს AL-SAFWA-ს სპეციალიზებულ საავადმყოფოში. ამჟამად ემზადება მაგისტრატურაში სწავლის გასაგრძელებლად.

ALI FAROOQ DHAHI AL-FAHDAWI – Graduated from Akaki Tsereteli State University, Faculty of Medicine, in 2020. After completing one-cycle english structured educational program ‘’Medical Doctor” he demonstrated the attitudes required to achieve high standards of patient support; ALI FAROOQ DHAHI AL-FAHDAWI went to Iraq to do Iraqi Equivalency Exams for medical doctors, he is working in AL-SAFWA SPECIALIZED HOSPITAL. At present he plans to start his Master’s Degree.

Success to ALI FAROOQ