ვებინარი: ,, პირველადი დახმარება”.

პირველად დახმარების გაწევის შესახებ ინფორმაცია ყველა ადამიანს უნდა ჰქონდეს, რომ რთულ სიტუაციაში შევძლოთ ადამიანების დახმარება და მათი სიცოცხლის გადარჩენა.

2021 წლის 26 აპრილს  ჩატარდა ვებინარი :,, პირველადი დახმარება“.ვებინარს  გაუძღვა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტი: ქეთევან სვანიძე .

 განხილული იქნა შემდეგი საკითხები:

  • ყველაზე გავრცელებული სამედიცინო ინციდენტები და გაუთვალისწინებელი შემთხვევები;
  • პირველადი დახმარების გაწევის გზები სხვადასხვა სიტუაციის დროს.

ვებინარი გაიმართა სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის ინიციატივით “ATSU ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების პროგრამის” ფარგლებში.

შეხვედრა გაიმართა Microsoft Teams-ის საშუალებით.