სტრესი და მასთან გამკლავების მარტივი მეთოდები

2021 წლის 9 აპრილს აწსუ-ს სტუდენტმა ელენე ფანჩულიძემ ისაუბრებს თუ რა არის სტრესი, რა გავლენას ახდენს ის ჩვენს ყოველდღიურობაზე და როგორ შეიძლევა დავძლიოთ ის მარტივი მეთოდებით.


შეხვედრა გაიმართა ონლაინ ფორმატში და დიდი დაინტერესება გაოიწვია მსმენელებში.  ონლაინ სემინარი ჩატარდა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის  „ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების“ ინიციატივის ფარგლებში.