დისკუსია: “კურსდამთავრებულთა როლი საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში”.

აწსუ-ს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითრების სამსახურმა, კურსდამთავრებულთა ქსელის საქმიანობის ფარგლებში 2021  წლის 13 იანვარს ჩაატარა შეხვედრა განათლების ექსპერტ სიმონ ჯანაშიასთან. შეხვედრა იყო საკონსულტაციო ხასიათის რომელშიც ჩართულები იყვნენ აწსუ-ს კურსდამთავრებულები.

განათლების ექსპერტმა გაგვიზიარა კურსდამთავრებულთა ქსელების საქმიანობის საუკეთესო პრაქტიკა და ამასთან ერთად ვიმსჯელეთ, თუ რა წვლილის შეტანა შეგვიძლია ერთობილივი მცედობით უნივერსიტეტში აკადემიური და ადმინისტრაციული პროცესების გაუმჯობესებაში.