ვებინარი:  “ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებლები”.

2021 წლის, 7 დეკემბერს, აწსუ-ს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის ორგანიზებით აწსუს სტუდენტებმა – მარიამ ფურცხვანიძე და ლალი ბალავაძე ისაუბრეს ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებლებზე და მის უარყოფით შედეგებზე.

ვებინარი გაიმართა სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის ინიციატივით, “ATSU ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების პროგრამის” ფარგლებში.

პროგრამა გულისხმობს ვებინარების სერიას და მისი მიზანია ადამიანებმა ცოდნა და გამოცდილება გაუზიარონ სხვებს.


თუ გსურთ შემოუერთდეთ პროგრამას და თქვენი ცოდნა გაუზიაროთ სხვებს,  შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა: https://forms.office.com/r/f0yb5AWm5p