ვებინარი: “უსაფრთხოება სოციალურ ქსელებში”

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის 2021 წლის 9 იანვარს  გაიმართა ვებინარი კიბერუსაფრთხოებასთან  დაკავშირებით. 

განიხილული იქნა შემდეგი თემები:

 – როგორ დავიცვათ ჩვენი ანგარიშები კიბერშეტევისგან;

 – როგორ მოვიქცეთ კიბერშეტევის შემთხვევაში და როგორ გვიცავს კანონი;

  – როგორია საერთაშორისო გამოცდილება და რა დამოკიდებულება აქვთ საერთაშორისო ორგანიზაციებს კიბერდანაშაულთან დაკავშირებით;