ვებინარი: ,,ჩვეულებრივი სიგარეტი, ელექტრონული სიგარეტისა და გახურებადი თამბაქოს გავლენა ჯანმრთელობაზე”.

2021 წლის 10 დეკემბერს სტუდენტთა აწსუ-ს მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის ჩართულობით აკაკი წეეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეის სტუდენტმა ამანდა ტყეშელაშვილმა ჩაატარა ვებინარი რომელზეც განიხილა შემდეგი საკითხები:

       ● თამბაქოსა და სხვა საშუალებების შემადგენლობა

       ● ორგანიზმზე მისი მოქმედების მექანიზმი

       ● სავალალო შედეგები და გამოსავალი

ვებინარი გაიმართა სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის ინიციატივით, “ATSU ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების პროგრამის” ფარგლებში.

პროგრამა გულისხმობს ვებინარების სერიას და მისი მიზანია ადამიანებმა ცოდნა და გამოცდილება გაუზიარონ სხვებს.