საჯარო ლექცია:,, ეკოლოგიური პრობლემები “.

აწსუ-ს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურმა 2021 წლის 21 დეკემბერს  ჩაატარა საჯარო ლექცია ინგლისურ ენაზე თემაზე: ეკოლოგიური პრობლემები.

საჯარო ლექციამ მსმენელებში გამოიწვია დიდი დაინტერესება და ჩართულობა.