ვებინარი:,,ეფექტური რეზიუმეს და სამოტივაციო წერილის ფორმატი”.

ATSU-ს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის ორგანიზებით2021 წლის  29 ნოემბერს ინგლისურ ენაზე გაიმართა ვებინარი თემაზე: ,,ეფექტური რეზიუმეს და სამოტივაციო წერილის ფორმატი“. ვებიარმა დიდი დაინტერესება და ჩართულობა გამოიწვია სტუდენტებში.