ვებინარი:,,განათლების ტექნოლოგიური პლატფორმა, როგორც ინოვაციური სწავლების მოდელი“.

სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის ორგანიზებით 2021 წლის 2 ნოემბერს აწსუ-ს სტუდენტებისათვის და კურსდამთავრებულებისათვის ჩატარდა ვებინარი თემაზე ვებინარი:,,განათლების ტექნოლოგიური პლატფორმა, როგორც ინოვაციური სწავლების მოდელი“, რომელმაც დიდი დაინტერესება გამოიწვია მსმენელებში. ვებინარი წარმართა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტმა შმაგი გელაშვილმა.