ვორქშოპი:,,ეფექტური რეზიუმეს და სამოტივაციო წერილის ფორმატი”.

სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახური განაგრძობს სტუდენტთა კარიეული განვითარების აქტივობებს, რომლის ფარგლებში 2021 წლის 12 ნეომბერს ჩატარდა ვორქშოპი თემაზე: ,,ეფექტური რეზიუმეს და სამოტივაციო წერილის ფორმატი“.

ვებინარს გაუძღვა: ანა ტყეშელაშვილი სტუდენტთა კარიერული განვითარების სპეციალისტი.

შეხვედრაზე განხილული იქნა შემდეგი საკითხები:

  • რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რეზიუმეს  და სამოტივაციო  წერილის შექმნის პროცესში;
  • რას გულისხმობს სწორად შედგენილი  რეზიუმე და სამოტივაციო წერილი?
  •  რას აქცევს დამსაქმებელი ყველაზე დიდ ყურადღებას, როდესაც ჩვენს რეზიუმეს და სამოტივაციო წერილს განიხილავს;
  •  რეზიუმეებისა და ავტობიოგრაფიების გავრცელების თანამედროვე პლატფორმები;
  •  LinkedIn-ის უპირატესობები დამსაქმებელთან კომუნიკაციის პროცესში;
  • LinkedIn-ის მექანიზმები

ვორქშოპი ჩატარდე Microsoft Teams პლატფორმის მეშვეობით