ვებინარი:“პროფესიული ორიენტაცია  და ნეთვორქინგი“.

სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის ორგანიზებით  2022 წლის 11 თებერვალს  ჩატარდა    ვებინარი თემაზე : “პროფესიული ორიენტაცია  და ნეთვორქინგი“.

ვებინარს უძღვებოდა  : ანა ტყეშელაშვილი კარიერული განვითარების ტრენერი.

შეხვედრაზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: 

პროფესიული ორიენტაციის  მნიშვნელობა და საჭიროებ

ტიპიური შეცდომები  და მოქმედი ფაქტორები პროფესიის არჩევისას;

რა არის ნეთვორქინგი და როგორ გამოვიყენოთ?