ვებინარი ,,ეფექტური რეზიუმეს/  სამოტივაციო წერილის ფორმატი და წარმატებული გასაუბრების ფორმულა“.

2022 წლის 30 მარტს  აწსუ-ს სააქტო დარბაზში, სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის კარიერული განვითარების სპეციალისტმა  და ტრენერმა  ანა ტყეშელაშვილმა  ჩაატარა ვებინარს თემაზე: ,,ეფექტური რეზიუმეს/  სამოტივაციო წერილის ფორმატი და წარმატებული გასაუბრების ფორმულა“

ვებინარზე განხილული იქნა შემდეგი საკითხები:

  • რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რეზიუმეს და სამოტივაციო  წერილის შექმნის        პროცესში; 
  • რას გულისხმობს სწორად შედგენილი  რეზიუმე და სამოტივაცი  წერილი და რას აქცევს დამსაქმებელი ყველაზე დიდ ყურადღებას;
  • რეზიუმეებისა და ავტობიოგრაფიების გავრცელების თანამედროვე პლატფორმები; 
  • LinkedIn-ის უპირატესობები  დამსაქმებელთან კომუნიკაციის პროცესში; 
  • როგორ მოვემზადოთ გასაუბრებისთვის და წარვდგეთ ინტერვიუერთან; 
  • როგორ მოვიქცეთ გასაუბრებაზე; 
  • კითხვები, რომლებიც შეიძლება დაგისვან გასაუბრებაზე.