ვებინარი :,, კარიერის დაგეგმვა“.

სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახური განაგრძობს სტუდენტთა კარიერული  განვითარების  აქტივობებს,  რომლის ფარგლებში 2022წლის  11 მარტს ჩატარდა  ვებინარი თემაზე : “კარიერის დაგეგმვა“.

ვებინარi წარმართა : ანა ტყეშელაშვილმა – კარიერული განვითარების ტრენერი.

შეხვედრაზე განხილული იქნა შემდეგი საკითხები: 

შრომითი კარიერის არსი და სახეები;

 შრომითი კარიერის ეტაპები;

კარიერის დაგეგმვის არსი, ფაქტორები და მნიშვნელობა.

შეხვედრა ჩატარდა ონლაინ (Microsoft Teams) პლატფორმის მეშვეობით.