ტრენინგი: ,,ვაზის მოვლა მოყვანის აგროტექნოლოგია“.

2022 წლის 16 თებერვალსაკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის ჩართულობით, აგრარული ფაკულტეტის ტუტორმა შალვა თავბერიძემ ჩაატარა ტრენინგს თემაზე: “ვაზის მოვლა მოყვანის აგროტექნოლოგია“.ტრენინგი ჩატარდა აწსუ-ს აგრარული ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის თერჯოლის რაიონ სოფ. ზოვრეთში, მეღვინეობა ხარებაში, სადაც სტუდენტები დეტალურად გაეცვნენ ვაზის მოყვანის ძირითად ტექნოლოგიებს.