დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს online ტრენინგები

დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო  სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს კარიერული განვითარების მიზნით სთავაზობს უფასო, სერტიფიცირებულ მოკლევადიან online ტრენინგებს შემდეგი მიმართულებით: 👇 

📚 პერსონალური და სოციალური კომპეტენცია (ტრენინგების ხანგრძლივობა: 5 დღე დღეში 3 საათი); 

📚 ციფრული უნარ-ჩვევები (ტრენინგების ხანგრძლივობა: 4 კვირა 12 სატრენინგო დღე კვირაში 3 დღე 3 საათი); 

📚 სამეწარმეო უნარ-ჩვევები  (ტრენინგების ხანგრძლივობა: 4 კვირა 12 სატრენინგო დღე (კვირაში 3 დღე 2 საათი);     

📚 მულტილინგვურობის კომპეტენცია –  ინგლისური ენა, გერმანული ენა, ფრანგული ენა – A1-A2 დონე (ტრენინგების ხანგრძლივობა: 3 თვე 36 სატრენინგო დღე კვირაში 3 დღე 2 საათი).   

 🔎  დაინტერესების შემთხვევაში დარეგისტრირდით შემდეგ ბმულზე:   https://docs.google.com/forms/d/1otzD7ByRoSWUltaDrE2rqjnxVZJeHuneP_9KWk6nll4/viewform?fbclid=IwAR2NUAGDEHKXXR7Sh7OcaVADIC_ibOJuWhd96Qt-qOH-dotp1A6IT7juUMk&edit_requested=true