აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კარიერული განვითარების მიმართულების ორგანიზებით, 2023 წლის 18 მაისს, 13:00 საათზე, 22-103 აუდიტორიაში, ჩატარდა ვებინარი თემაზე ,,როგორ შევადგინოთ ეფეტქური სივი და დამსაქმებელთან გასაუბრების ტექნიკები.“ სტუდენტებმა ადგილზე შეავსეს სივის ფორმები და მიიღეს სხვადასხვა სახის მითითებები, რომლებიც მათ დაეხმარებათ ეფექტური სივის შექმნაში.შეხვედრას გაუძღვა დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელი ეკა ლეჟავა და კარიერის დაგეგმვის კონსულტანტები.