ვებინარი თემაზე “როგორ შევადგინოთ ეფექტური სივი და დამსაქმებელთან გასაუბრების ტექნიკიები.”