სტუდენტების შეხვედრა დამსაქმებელ კომპანია ,,GrowMore Recruitment” – თან.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კარიერული განვითარების მიმართულების ორგანიზებით ამა წლის 12 ივნიის, 1114 აუდიტორიაში ჩატარდა შეხვედრა დამსაქმებელ კომპანია ,,GrowMore Recruitment” – თან, სადაც სტუდენტებს შესაძლებლობა ჰქონდათ გაცნობოდნენ უცხოენოვან სამუშაო პოზიციებს და დაწვრილებით მიეღოთ ინფორმაცია მომსახურებისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში არსებული ვაკანსიებს შესახებ ქართულ ბაზარზე.

შეხვედრამ ჩაიარა კითხვა-პასუხის რეჟიმში.