ჩვენი ვებ–გვერდის მეშვეობით შესაძლებლობა გაქვთ, ონლაინ გააკეთოთ განაცხადი არსებულ ნებისმიერ ვაკანსიაზე და დასაქმდეთ თქვენთვის სასურველ სფეროში. ეს არის გზა, მიიღო მონაწილეობა კონკურსში და დაიწყო შენი კარიერა. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასაქმების პორტალი უზრუნველყოფს თანაბარი დასაქმების პირობებს და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვას, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად. ამ ვებ–გვერდზე დარეგისტრირებულია ____ სამსახურის მაძიებელი და ____ საჯარო/კერძო უწყება/დამსაქმებელი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კარიერულ ვებ-გვერდზე ვაკანსიების განთავსება ადმინისტრირებით, საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დადგენა და კონკურსის გამოცხადება მხოლოდ დამსაქმებელი უწყების უფლებამოსილებაა