გაყიდვების რეგიონული მენეჯერი – ქუთაისი

ივლისი 11, 2022
განაცხადის მიღების ბოლო ვადა დაიხურა.

Სამსახურის აღწერა

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ს.ს. “ლაზიკა კაპიტალი” აწარმოებს მსურველთა მიღებას გაყიდვების რეგიონული მენეჯერის თანამდებობაზე ქუთაისში

აუცილებელი მოთხოვნები:

** უმაღლესი განათლება, პრიორიტეტულად ფინანსებში და საბანკო საქმეში, ან სხვა მონათესავე ეკონომიკური პროფილით;
** სამწლიანი სამუშაო გამოცდილება საბანკო, საკრედიტო ან კორპორაციული ფინანსების სფეროში;
** მინიმუმ ერთწლიანი გამოცდილება მენეჯერულ პოზიციაზე
** კომპიუტერის, კერძოდ კი “ვორდის” და “ექსელის” ზედმიწევნით ცოდნა

სასურველი უნარჩვევები:

** ანალიტიკური აზროვნების უნარი.
** გუნდურად მუშაობის უნარი.
** გაყიდვების უნარი.
** პრობლემის დროულად გადაჭრის უნარი.
** სამუშაო დროის დაგეგმვისა და განაწილების უნარი.
** კომუნიკაბელურობა

სამუშაოს აღწერილობა:

** ფილიალებში მომუშავე საკრედიტო ექსპერტების ეფექტურობაზე ზრუნვა და ყოველდღიური კონტროლი.
** გაყიდვების გეგმების შესრულების ანალიზი, კონტროლი და გადახრებზე დროული რეაგირება.
** პოტენციურ კლიენტთა მონაცემების ბაზების შექმნა.
** გაყიდვების სტიმულირების მიზნით სხვადასხვა აქტივობების, კამპანიების განხორციელება.
** ფილიალის ხელმძღვანელებთან კოორდინირებული მუშაობა, გაყიდვების გეგმების შესრულების კუთხით.
** მონაცემთა ბაზიდან ინფორმაციის ანალიზი და დამუშავება.
** საკრედიტო პოლიტიკის და პროდუქტების ფორმირებაში მონაწილეობა.
** პოტენციური კლიენტების ბაზის შექმნა, დამუშავება ექსელის პროგრამაში, სატელეფონო შეთავაზების გაკეთება.
** კლიენტებთან მოლაპარაკებების წარმართვა/მოზიდვა
** პროდუქტების გაყიდვა
** სხვადასხვა პროდუქტების დისტანციურად გაყიდვა წინასწარ შერჩეული კლიენტებისთვის.
** კლიენტის გარკვევა საკრედიტო პირობებში, კითხვაზე პასუხის გაცემა;
** კლიენტის მხრიდან თანხმობის შემთხვევაში საკრედიტო პროდუქტის გაცემაზე კონტროლი.
** ახალი მომხმარებლების მოზიდვა.
** პორტფელში არსებულ კლიენტებზე მოხმარებული პროდუქტების რაოდენობის ზრდა.
** საინფორმაციო ბაზის მუდმივი კონტროლი და მონიტორინგი
** კლიენტების მომსახურების პროცესში წარმოქმნილი პრობლემების მოგვარების უზრუნველყოფა.

ხელფასი შეესაბამება მაღალ კომერციულ სტანდარტებს.

კანდიდატთა შერჩევა მოხდება სპეციალური ტესტირების საფუძველზე. მსურველებს შეუძლიათ გამოაგზავნონ ანკეტა, ანუ ე.წ. “სივი” ქართულ ენაზე, ელ. ფოსტით, შემდეგ მისამართზე: job@lazikacapital.ge