თქვენს მიერ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, შესაძლოა შეიცავდეს პერსონალურ მონაცემებს, მათ შორის განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებსაც. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი პერსონალური მონაცემები პოტენციური დამსაქმებელის მხრიდან შესაძლოა დამუშავდეს მხოლოდ შრომით-სამართლებრივი მიზნებისათვის.